Fotografisk konst - inramning

Vi tycker att fotografisk konst förtjänar samma respekt och bemötande i inramningen som traditionell konst. Ett hänsynstagande till fotografens konstnärliga vision och uttryck.

När vi designar en ram och montering för ett fotografi så utgår vi från epoken då den är tagen, känslan och uttrycket som fotografen vill förmedla samt vad som är utmärkande för det avbildade objektet. 

För monteringen så kan vi erbjuda reflexfria glas i olika skyddsklasser och vi samarbetar med pappers och textilkonservatorer för att säkerställa en lämplig och hållbar montering för fotografiet.