Träskuren och förgylld dubbelram
för fotografi av David Bowie som Ziggy Stardust
Vi ser detta verk (ram och fotografi) snarare som en konstnärlig installation än en vanlig inramning där vi har jobbat med de ikoniska symbolerna som så starkt förknippas med personan och popikonen Ziggy Stardust.

När vi fick uppdraget att designa denna ram så var det enda kravet att den skulle ha en totalhöjd på 140 cm och att det skulle vara någon form av skuren och förgylld dekor.  Då fotografiet bara är ca 60 cm så föddes idén med två sammanlänkade ramar med luft mellan ramlisterna och den "flytande" monteringen av fotografiet mellan två reflexfria glas, allt för att skapa en lätthet i den stora kompositionen.

Vi ville bort från allt traditionellt med denna inramning, för vad man än kan säga om David Bowies persona Ziggy, den utomjordiska rockstjärnan, så inte är det att han var inrutad eller konservativ och då ville jag inte ha en vanlig "tråkig" ram.

När det kom till att utforma dekoren tänkte jag mig en dragning åt ett stilistisk enkelt pop-art koncept där Ziggys symboler fick stå i centrum. De bäddades in i en molnstruktur som kontrasterar väl med symbolerna men även påminner om japanska moln i den traditionella japanska konsten, ett kul sätt att knyta an till Bowies inspiration från Kabukiteatern när karaktären Ziggy skapades.

Ornamentiken byggdes upp med astralcirklar och blixtar som centrala motiv i ramlängderna, sammanhållna av en molnstruktur med planeter och stjärnor i respektive ram. Vi ville att de två ramarna skulle kännas likartade för det övergripande intryckets skull men att de samtidigt skulle skiljas åt i sin utsmyckning för att skapa en så intressant inramning som möjligt.


Ramen är förgylld helt i bladguld med polerat bladguld på de halvstavar som omger ramlisterna samt de framstående ornamenten. De lägre molnpartierna samt bakgrunden har en matt förgyllning.

Det signerade fotografiet av David Bowie som Ziggy Stardust är taget av  Geoff Maccormack backstage på Hammersmith Odeon 1973.
Fotografiet är monterat i ramen mellan två reflexfria glas och ligger ca 4 cm ut från väggen och allt detta skapar en illusion av att bilden svävar fritt i sin ram.