Restaurering och konservering av förgyllda föremål

Detalj av bord. Överst en del av dekoren innan restareringen och under en dekordel med framtagen originalförgyllning.Vi som företag besitter  en specialkompetens inom just restaurering och konservering av förgyllda föremål, något som skiljer oss från många andra förgyllare.

Barockspegel, Prechts verkstad. Återskaåande av en tidigare felaktigt renoverad spegel.

 Restaurering och konservering av skadade antikviteter ser vi som en kulturhistorisk insats
och som ett självklart underhåll i vårt förvaltande av ett stycke kulturarv.

En korrekt restaurering av ett föremål, med tidstrogna och reversibla material, med omsorgsfullt utformade kompletteringar
som ligger så nära originalets utförande som möjligt, är en insats som bevarar värdet och låter din antikvitet leva vidare och uppskattas av kommande generationer.

Den kompetens vi har inom  detta område har byggts upp genom många år av studier och yrkeserfarenhet.

 

Restaurerad spegel - efter funnet bildmaterial av en identisk ram kunde detta objekt helt återställas till sitt ursprungliga skick.
Restaurerad rokokospegel från Johan Åkerblad
Restaurerad barockspegel med förgylld blydekor.
Troféram barock, konserverad och restaurerad.

   Det är en nisch som kräver kunskap, en kunskap som är till för att rädda och bevara ditt föremål.

   Det kan handla om allt ifrån yttvätt av en smutsig förgyllning till att avlägsna sekundära färg eller förgyllningslager som ligger ovanpå en originalförgyllning.
Att återställa ett skadat och oanvändbart föremål som tex. en spegel som fallit i golvet med

trasigt glas och sönderslagen ram som följd!

Eller där förgyllningen flagnar från trästommen och ornament som har lossnat!

Går den att rädda?

Självklart kan vi rädda den!

Vi har kunnandet och kompetensen att återställa ditt föremål till sitt vackra och ursprungliga skick,
vi vet hur den har sett ut och kan rädda ditt föremål, att åter göra den användbar och till
en prydnad i ditt hem och för efterföljande generationer.

Kom in till oss så hjälper vi dig med ditt skadade föremål.