Restaurering av en troféram, tillskriven Burchard Precht.

En fantastisk träskuren och förgylld trofé-ram från Burchard Prechts verkstad. Tillverkad under slutet av 1600-talet och avsedd för porträtt av Karl XII.
Träskuren med dekor av ett draperande lejonskinn med kransar av lager och palmblad. Överst en krönande krona på lejonets huvud samt flankerande fanprydda trumpeter.

Ramen hade hängt rakt ovanför en värmekälla och som resultat hade träet krympt ihop lite mer an vad förgyllningens kritgrund kunde gfölja med och som resultat hade kritgrunden börjat släppa över hela ytan och på vissa ställen släppt i större sjok.

Den första insatsen blir då att konservera ytorna, att limma ned de ytskikt som hänger löst och limma eventuella sprickor i trästommen. Kort sagt handlar konservering om att stoppa förfallet och bevara föremålet i dess nuvarande skicket.

För den här ramen utförde vi dock en restaurering, vilket innebär ett återställande till ett originalskick. Dock innebär inte originalskick i detta fallet att föremålet ska kännas som om det var nytillverkat. Vad som avses här är istället att föremålet skall ha kvar sitt slitage och sin patina men det ska vara komplett, det är skillnad på naturligt slitage och på skador.

Så vad vi gör med detta föremål är att återbygga den saknade grunderingen och återskapar det slutliga ytskicket. Hade trädelar i stommen saknats så hade vi rekonstruerat dem också men denna ram var intakt i sin dekor.

Alla insatser som utförs under en restaurering utförs med reversibla och traditionella material. Limmerna är animaliska, och därmed även reversibla, så att de inte orsakar någon beständig åverkan på originalföremålet. Därför kan man i framtiden, om så skulle behövas, avlägsna alla sekundära ingrepp som utförts på ett antikt föremål utan att riskera några skador på antikviteten.

När ytorna är konsoliderade och den nya grunden är uppbyggd igen så förgylls de lagade ytorna med bladguld i samma nyans som originalytorna.

Guldet poleras och retuscheras ihop med de omkringliggande ytorna. De originalytor som är oskadade lämnas ifred, vi gör så lite ingrepp som möjligt för att bevara de historiska ytorna.
Den färdigrestaurerade troféramen.
Den färdigrestaurerade troféramen.
Precht-ramen i sitt restaurerade skick