Träskuren vapensköld

Träskuret heraldiskt vapen
Vapensköld bestående av sköld, tunnhjälm med krona för uradel, hjälmtäcke samt hjälmprydnad.

Handskuren vapensköld utformad efter adelssläktens sköldebrev och dess blasonering.

Denna familj tillhör uradel och därför använde jag mig av tunnhjälmen istället för den klassiska galler/bygelhjälmen som är reserverad för adeln.

Vapnet är skuret i lind

Bildhuggeri, underskärning innan de överflikade bladen limmas på.
Bildhuggeri, de överlappande bladen är på plats och tillskurna.
Träbildhuggeri av ett heraldiskt adelsvapen
Detaljbild av den träskurna hjälmen med hjälmprydnad