Handskuren och bonad valnötsram till "Landskap med röd lada" av Hilding Werner

En nytillvberkad handskuren tavelram till landskapsmålning av Hilding Werner (1880 - 1944).

Vi valde att göra ramen i bonad valnöt
för att med det varma rödbruna träet knyta an till landskapet och den naiva känslan i måleriet ackompanjeras med det naivistiska bildhuggeriet på ramens ytterkant.

Ramens komposition syftar här till en s.k. konstnärsram, d.v.s. en ram som gjorts eller designats av konstnären själv. Nu är så inte fallet med denna ram, men det var känslan jag ville återskapa, att åstadkomma en ramprofil som mycket väl skulle ha kunnat vara en originalram till denna vackra landskapsmålning.