Tavelram för Ordenssällskap - Par Bricoles Örebro-avdelning

Det är inte varje dag man får i uppdrag att tillverka en tavelram för ett Ordenssällskap men till detta porträtt fick vi förfrågan om att skapa en ram som skulle knyta ihop historiska anor med den livsbejakande andan i sällskapen.

Vi enades ganska snabbt om att en "vanlig" traditionell ramtyp, t.ex. en Gustaviansk ram, inte var aktuell. Det skulle vara något som på egen hand kunde representera Par Bricole och samtidigt rama in porträttet i en passande kontext.

Jag baserade modellen på en enkel slät ramprofil som utsmyckades med träskurna ornament som plockades från sällskapets historia och dess grundvärderingar.


Vidare valde jag att vinkla vissa delar av ornamentiken till den regionala anknytningen, nämligen Örebro.

Ramen är tillverkad av furu och har sedan grundats upp med kredering innan den målades svart och dess inkant förgylldes.

De löst skurna ornamenten skars för hand i lind innan de förgylldes och spikades fast på ramstommen.
Det var ett vanligt sätt att fästa separat skurna ornament på de viset, särskilt om de två ytorna hade olika ytbehandlingar. På så sett kunde man göra färdigt den underliggande ytbehandlingen utan störande hinder i vägen.

När allt är monterat patineras ramen för att stämma ihop med måleriet.