Renässansram, dekormålad och förgylld för Jerusalem-karta

En nytillverkad tavelram till en 1600-talskarta över staden Jerusalem.

Ramen är handhyvlad i tätvuxen furu och sedan uppgrundad med kritgrund. Denna typ av renässansram har sitt ursprung i Italien och representerar en förenklad modell från någon av de mindre rika regionerna. Istället för att skära ut dekoren i ramen, som var brukligt, har man här försökt efterlikna en tredimensionell effekt genom måleri som ska efterlikna skuren pärlstav i de inre listerna och de yttre listerna ser ut att ha ett skuret bladverk.

Just denna ram är speciellt anpassad till kartan som den inramar. Vi har velat knyta ihop region och tidsanda som både karta och ram här representerar som om denna ram hade tillverkats som en originalram under det Italienska 1600-talet.

I ramens överstycke har vi i lådan målat Jerusalems stadsvapen med texten: URBS SANCTA (Den heliga staden). Ramens understycke pryds med texten: IN HOC SIGNO VINCES (i detta tecken skall du segra), ett uttryck som användes av de kristna under korstågen. Tecknet XP som hör ihop med detta motto återfinns i ramens långsidor. Allt detta ramas in av ett slingrande arabeskmönster.

För monteringen av kartan valde vi att ha en passepartout eftersom arket var så ojämnt i kanterna. Kartongen som användes för detta patinerades för att den skulle harmoniera med kartans ålder och slitage. Det hela förseglades sedan bakom ett reflexfritt och UV-skyddande glas.