Restaurerad tavelram till målning av Tora Vega Holmström

Oljemålning av Tora Vega Holmström (1880-1967) "Landskap sett genom prisma"

Restaurerad originalram. Den förgyllda ytan var nedsliten och skadad med vissa släpp i grunderingen och den vita inkanten starkt missfärgad.
 Efter konservering av den befintliga kritgrunden förgylldes ramen om med bladguld som sedan polerades, precis som i originalutförandet. Den missfärgade inkanten tvättades och retuscherades tillbaka till sitt vita ursprung.

Det skinande guldet och den rena vita färgen framhäver verkligen koloriten i Toras kraftiga och uttrycksfulla måleri.