Svart räfflad tavelram i sekelskiftesprofil för Venedigmotiv

En nytillverkad handgjord tavelram för målning av Venedig.

Rammodellen är utav en av Zorns många olika använda tavelramsmodeller. Det är en klassik typ av tavelram från förra sekelskiftet som blev väldigt populär bland svenska konstnärer. Dom flesta unga konstnärerna vid den här tiden sökte sig ned till Frankrike och Paris och exponerades för denna ramprincip med smal räffling som användes flitigt av Whistler men också av de nya expressionisterna.

Det är en enormt effektiv ramuppbyggnad då alla de smala halvstavarna skapar flera mindre ramar i ramen och på så sett ökar upplevelsen av perspektiv och djup och därigenom drar in blicken i måleriet. Det är en typ av dekor, men i motsats till ornamenterad dekor, som kan störa motivet, så är denna form av räffling ändå vilsam och den konkurrerar inte med konstnärens hantverk.
Ramprofilen i genomskärning. Här ser man ramens uppbyggnad med först en fasad kant som är själva övergången från målning till ram. Sedan förljer en vilsam konkav yta som sedan övergår till den konvexa räfflade halvstaven. Slutligen avslutas profilen med en flack överhängande tapp som lurar betraktaren till att tro att ramen är tunnare och smäckrare än den faktiskt är