Handskuren och förgylld krucifixram i italiensk rokoko-modell

Förgylld ram - Träskuren och förgylld nytillverkning.

Italiensk krucifix ram i rokokomodell.
 

Rokokoram vars antika förlaga härrör från norra Italien. Krucifixramar var en vanlig företeelse i de katolska länderna och de hade ofta en bakgrund som var beklädd med sidentyg eller bemålade.
 

Träskuren stomme med gravyr i kritgrunden.
Ramen är förgylld i matt och blankt bladguld.

Kristusfiguren är gjuten i tenn och monterad på ett kors i Jakaranda.

 

Ramen kan naturligtvis också tillverkas som spegel eller spegellampett.

Bildhuggeri - Moln med solstrålar i krönet
Träbildhuggeri, skuren ram i lind efter antik förlaga. Italiensk rokoko.
Förgyllning - förgylld ram med bladguld i matt och polerat utförande.
Förgyllning - Här ser man hur topparna och de släta delarna har polerats medan de lägre partierna är matta för att skapa en större kontrast.