Lone Wolf - Fantasy inspirerad tavelram

Den här ramen kan nog närmast beskrivas som en modern variant av den klassiska Troféramen.

Den är skuren för hand i björk och förutom de moderna motiven så följer den troféramens grundtanke och syfte.
Men i stället för att beskriva och upphäva en person eller en historisk händelse så är det här en fantasy-värld och känsla som skall belysas.

Jag har velat ta med betraktaren på en resa in i Garys bildvärld, genom öppna fält och ned i de djupaste gruvpassagerna. Genom vindlande trappor i magiska städer och upp i karga bergsmassiv.
Tanker är att man som betraktare ska känna sig delaktig i våra avbildade hjältars resa, rent av känna sig som en del av resesällskapet.Bilden är målad av den Engelske illustratören Gary Chalk, mest känd för sina illustrationer till spelbokserien Lone Wolf från mitten av 1980-talet.

Förutom det som jag vill berätta med ramen så har jag försökt sätta mig in i konstverkets ursprung och grundtanke men även konstnärens historiska bildvärld för att på så vis skapa en trogen och passande omgivning så att konstverket hamnar i rätt kontext.

Om man är insatt i Garys illustrationer och bildvärld så tror och hoppas jag att man kommer att känna igen många detaljer som dyker upp i ramen.


Men förutom Garys bildkällor så präglas naturligtvis min egen fantasi mycket av all annan fantasy jag har konsumerat under min livstid och där är självklart Sagan om ringens bildvärld svår att bortse ifrån, särskilt de tolkningar som skapats under Peter Jackson visioner.

 

Ett sceneri som tidigt dök upp i mina tankar när jag satte mig ned för att designa ramen var Morias gruvor med sina vindlande stentrappor och bergsutrymmen skapat ett outplånligt intryck i mig, men även känslan hos de mäktiga statyerna i Argonaths Kungarnas port var något som jag ville få med.

I den här ramen ville jag skapa en sammanhängande värld som vårt avbildade sällskap tillsammans färdats igenom under sin väg till gläntan som de nu står i, en resa som tagit dem genom grottor, bergsmassiv, öppna fält och en spektakulär stad.
Och som en skyddande amulett för vårt äventyrslystna sällskap så vakar längst ned den mörka vargen, the Lone Wolf.