En nytillverkad tavelram i sengotisk stil

En handgjord ram i ek med förgyllda listverk utförd i sengotisk stil.

Ramen är av en vanligt förekommande tysk modell under 14-1500-talet och ses ofta till stora triptykmålningar och altarskåp. Men de förekommer också till mindre porträtt, framför allt till sakral konst.

Utmärkande är det i utformning avvikande understycket i ramen som är utformad som ett kyrkfönsters droppkant. Det arkitektoniska inslaget från tabernakelramarna hänger här kvar i designen av dessa mindre tavelramar.

 


Ramen är konstruerad precis som originalramarna med halvt-i-halvt och tappkonstruktion i förbindningarna.

Förgyllningen förstärker djupet i ramlisten men tjänar också till att framhäva koloriten i måleriet.