Betongramar för Graffiti-konst

Graffiti måleri av JEKS i handgjorda betongramar.

Konceptramar med betongyta för graffitimålningar.

När man ska välja en ram till en målning så utgår man vanligen från uttryck, tidsanda och teknik som konstnären använt sig av i verket. Men något som också kan spela in är miljö, t.ex. vart tavlan ska hänga men man kan också, som här, utgå ifrån vart konstverket kommer ifrån eller hör hemma. Och vad är mer hemtamt för graffiti än just betongmiljön. Husväggar, gångtunnlar eller bropelare, alla ställen där graffitin målas och en association som lätt infinner sig hos oss alla.

Men förutom att bara placera måleriet i en naturlig omgivning, betongen så ville jag dessutom dra ut motivet i ramverket, förstärka formen och djupet i linjerna.


Den här ramen som har en stomme av trä som är belagt med en betongyta skapade jag som en klassisk rammodell med en bakomliggande fals där pannån placeras under ramens inkant.

Jag vinklade inkanten för att skapa ett större djup och på så vis leda in betraktarens blick i motivet.

 

I den andra ramen valde jag att göra tvärt om. Rammodellen är en s.k. lådram eller skuggram, där urfalsningen är tvärt om och istället för att dölja målningens kanter så vilar pannån ovanpå falsen och ett utrymme lämnas mellan målningens och ramens kanter som skapar en skuggyta.

 I det här fallet visar det måleriets ursprung där måleriet är utfört på ett byggplank innan det sågades ut när planket revs.

 


Så medan den första ramen med sin överfalsning skapar en känsla av ett stafflibundet måleri och en viss tillrättalagd inramning så blir denna komposition mer rå och naken, kanske till och med ärligare till graffitins ursprung.