Gustaviansk spegel, kopia av J.Åkerblads modell

 

Spegel Nytillverkad i gustaviansk stil. Förlaga stämplad I.Åkerblad.
Spegel Nytillverkad i gustaviansk stil. Förlaga stämplad I.Åkerblad.

Nytillverkad kopia av en Gustaviansk spegel.
Originalet är utförd av Johan Åkerblad (stämplad I.Å), spegelfabrikör under andra hälften av 1700-talet.

Denna spegel tillverkades som en pendang till ett existerande original i kundens ägo.


Stommen är helt träskuren för hand efter förlagan utformning och sedan förgylld i matt och blankt guld.

Spegel - detalj av träskuret överstycke
Bildhuggeri - detalj av understycke på gustaviansk spegel
Förgyllning av spegeln