Handskuren dekor till tryckblock för tapetmönster

Träskurna tryckblock i päronträ tillsammans med originalfragmentet till tapeten. Hos Handtryckta tapeter på Långholmen i Stockholm

Den äldsta bevarade papperstapeten härstammar från 1570-talet men det var i huvudsak under 1600-talet som papperstapenten började tillverkas på allvar. Gyllenlädertapetens populäritet under denna tidpunkt bidrog dock till att papperstapeten inte slog igenom förrän på 1700-talet. Tapeterna trycktes då i separata ark som sedan sammanfogades till större ytor och dessa ark trycktes då för hand med skurna tryckblock.
Varje block representerade en färg, så var tapeten 3-färgad så krävdes 3 st tryckblock. Dessa block är försedda med pass-piggar för att säkerställa inpassningen i mönstret av de olika blocken under tryckprocessen.
Tryckytan skärs traditionellt i päronträ, ett material med liten rörelse även vid fukt. Detta är oerhört viktigt så att mönstret inte förändras under tyckandets gång.

Först runt 1830 började man tillverka papper på rulle och i och med detta utvecklades också tryckvalsar som då kunde ersätta den gamla tryckblockstekniken.
Men än idag finns det alltså hantverkare som håller den gamla anrika traditionen vid liv, en av de få i världen är Handtryckta tapeter på Långholmen i Stockholm, ett företag med enorm kunskap inom tryckkonsten och mönsterhistoria för tapeter genom alla århundraden, inte bara under tryckblockens tid.

4 st tryckblock till en handgjord tapet från 1760-talet "Bryggen"

Detta charmiga och naiva tapetmönster som återfunnits i fragmentariskt skick i ett hus i Norska Bergen skulle återskapas.
Tapeten har 4 färger och då måste således 4 st tryckblock skäras till, en för varje färg. Först återskapade Sara på Handtryckta tapeter det ursprungliga mönstret från original-fragmentet.
De tryckte sedan upp ett mallmönster på tryckblocken som jag kunde skära efter.

Mönstret med stjärnor och blad skars ut i päronträ och piggar i mässing placerades i hörnen för att möjliggöra mönsterpassningen vid tryckningen.

En tjuvtitt in i tapettryckeriet på Långholmen, hur tryckblocken väcker en tapet till liv.

Tryckblocken pressar mot tapetpappret antingen för hand med bara den egna kroppstyngden eller med en lång hävstång om tryckblocket och därmed tryckytan är stor och mer kraft behövs för att säkerställa ett jämnt tryckmönster.
Alla tapetlängder tycks var och en med samma tryckblock och när de fått torka så börjar processen om igen med nästa tryckblock med motiv och färg nummer två. När alla 4 färger har tryckts färdigt får våderna hängtorka innan de kan rullas ihop och är redo att skickas till kunden.

Titta gärna in på deras instagramkonto för en fördjupning i detta underbara hantverk: handprintedwallpaper

Handgjort tryckblocksmönster till rokokotapet

Ett tryckblock som skars för en rokokotapet.

Tapeten består av ett randigt slingmönster bestående av rokokokartucher omgärdat av en bladranka. Mellan de mönstrade ränderna så är det tryckta små motiv med blommor och blad.

När man skär så här tunna detaljer som t.ex. piggarna längst ner i detta mönster så finns det vissa strukturella problem med trä och dess fiberriktningar, särskillt som det kommer att utsättas för mycket fukt under tryckprocessen.
Därför har man historiskt försökt lösa sådana detaljer med andra material, det kan vara iborrade träpiggar, som då får en annan träriktning och därmed hållbart. Men en vanlig metod var att använda sig av mässings stavar eller plattor. Mässing slår sig inte, rostar inte och är en relativt mjuk metall.