Träskuren trofésköld i Empirestil

Träskuren trofésköld i Empirestil

Nytillverkad träskuren trofé-sköld i Empirestil.

Handskuren i lind-trä med dekor av lagerblad, fransk hjälm och värja.

Bildhuggeri - trofésköld
Detaljbild av hjälm, svärd och lagerblad
Trofésköldens bakskärning
Detalj av svärdet på skölden