Träskuren och förgylld Gustaviansk rosett med krans.

Gustavianskt dörröverstycke monterat på plats

 Nytillverkat Gustavianskt dörröverstycke efter ett befintligt 1700-tals original.

Vid en restaurering av ett hus hittades de ursprungliga nedmonterade gustavianska ornamenten som tidigare prytt träspeglarna i stora salens dörröverstycken. Dock saknades ett utav ornamenten och det blev vår uppgift att återskapa den saknade rosetten med dess bladkrans.

Ornamentet består av en bandrosett som är knuten runt en blom- och bladkrans med nedhängande festonger. Den är uppgrunderad med tunna lager kritgrund och förgylld helt i slagmetall.

 

Träbildhuggeri - Gustavianskt dörröverstycke under tillskärning
Träbildhuggeri - Detalj av rosett och krans
Träbildhuggeri - Detalj av ros och bladkrans

Reproduktionen skars i lind efter originalets storlek och form, därefter förgylldes det på samma sätt. Förgyllningen är utförd i slagmetall och patinerad för att få exakt rätt ton och slitage som på förlagan.

Gustavianskt dörröverstycke - Kopia och original
Förgylld och patinerad rosett- Detalj av den färdiga reproduktionen.