Träskuren dekor i ek till trapphus på Östermalm


Under renoveringen av en fastighet på Östermalm bestämdes det att tidigare avlägsnad e mellandörrar skulle återskapas så jag fick uppdraget att kopiera kvarvarande paneler och dörrportaler.

Originalet var gjort i ek så självklart återskapades de nya detaljerna också i ek.