Handskuren dekor till Sneakersnstuffs i Los Angeles

Två träskurna kapitäl till Sneakersnstuffs butik på Venice beach i Los Angeles. Dessa gjordes i samarbete med Bofik Designstudio på uppdrag av SNS i samband med öppnandet av deras butik i Los Angeles.

Mitt uppdrag blev att skapa kapitäl till  två bärande stålpelare som står i lokalen och tanken var att den ena skulle representera Adidas och den andra Nike. en för respektive sektion i butiken. Ett kapitäl (av latin capitulum, "litet huvud", pelarhuvud) är ett utsmyckat huvud ovanpå en kolonn eller pilaster varpå en bärande tvärbalk vilar.

Handskuren Adidas Yeezy Boost 350 i trä

Det fanns en stark önskan om att de två kapitälen skulle skilja sig åt i sin utformning och att de på något sätt skulle representera respektive märke som de skulle företräda.

Jag älskar den här typen av uppdrag och det är en stor del av charmen med detta uråldriga yrke. Att samma typ av verktyg och sätt att bearbeta materialet som man använt sig av i tusentals år kan användas i en modern kontext. Bara för att yrket är gammalt och ofta förknippat med tradition och specifika stilepoker innebär det inte att man inte kan anpassa det och utveckla formspråk och tanke till samtida uttryckssätt.

Träskurna Nike air jordan 4

Min tanke för Adidas dekor var att den skulle vara mer traditionell i sin utstrålning så jag utgick från en traditionell korintisk modell som jag omarbetade till en modern variant där de klassiska akantusbladen ersattes av Adidas kända treklöver. Som kronan på verket så infogade jag en sneaker högst upp på respektive sida av kapitälet, istället för den vamligt förekommande blomman.

Ett tydligt avstamp i den antika grekiska kolonnordningen som här tagit ett hopp in i en modern kontext utan att förlora sin utstrålning av tradition.

När det kom till det andra kapitälet som skulle representera Nike så ville jag skapa något helt annourlunda, att komma bort från det traditionella och göra något helt nytt och galet, allt i en slags "just do it" anda. Funktionen av ett kapitäl måste fortfarande finnas men utan några klassiska linjer.

Idén om en hög med skor växte sakta fram, en hög med skor som växer upp mot taket och som rent strukturellt fyller samma arkitektoniska funktion som ett klassiskt kapitäl.

Bägge kapitälen är handskurna i Lind-trä. Då dessa ornament skulle placeras runt redan befintliga pelare var jag tvungen att tillverka dem som två U-formade delar som sedan kunde monteras ihop på plats i butiken i Los Angeles. De är stavlimmade strukturer med speciella låsanordningar som dolts under den skurna ornamentiken.
Det mesta av skärningen improviserades fram under arbetets gång, framför allt "skohögen" som jag inte ens gjorde någon ritning till.
Då en viktig del av butikinredningens poäng var just hantverket så var det givet att behålla träets naturliga yta, att det skulle framgå att detta var objekt som var skurna i trä så därför har de som avslutning bara fått en naturlig och  vacker linoljebehandlad slutfinish.

SNS butik Los Angeles, kapitäl Adidas (foto sns)
SNS butik Los Angeles, kapitäl Adidas (foto sns)
SNS butik Los Angeles, kapitäl Nike (foto sns)