Träskuren örn över korslagd fackla och koger, vilandes på pilbåge.

Träbildhuggeri Skulpturer Snideri Stockholms Förgyllning & Bildhuggeri Handskuren skulptur i form av örn. Snidad i lind

Träskuren örn - till sänggavel

Detta ornament är skuret helt för hand i Lind, tillverkad för en sänggavel i Empirestil.

Från ett stavlimmat block av trä sågas motivets konturer ut för att underlätta och ligga till grund för bildhuggeriarbetet.

Därefter görs en grovhuggning för att "ta fram" formen som eftersträvas och detta görs över hela figuren för att fastställa alla partiers inbördes djupförhållande. Först därefter kan en mer detaljerad skärning ta vid där enstaka partier och detaljer i princip kan färdigställas separat. Örnen som centralt motiv görs lämpligen färdigt först och därefter följer fackla och koger.

 

Träbildhuggeri - Stockholms Förgyllning & Bildhuggeri
Bildhuggeri - Detalj av örn, huvud och vinge.


Den största utmaningen i detta motiv är naturligtvis örnens hållning, att få fågeln att hålla en dynamisk hållning, något vriden för att skapa ett mer spännande intryck än en liksidig örn stelt sedd framifrån. Vidare så är fjädrarna i vingarna utmanande då det gäller att variera dem för att skapa liv i vingarna.

Utsågad och påbörjad utskärning av örn
Örnen börjar ta form
Skärning av vingarnas fjädrar
Pilkogret är färdigskuret
Pilkogret är färdigskuret