Träskuren portdekor, Vidargatan 4

Två träskurna portar till fastigheten i hörnet av  Vidargatan/ Heimdalsgatan.
Mönstret är baserat på en äldre Jugendport som fick stå som förlaga när ett par 70-tals portar i aluminium skulle ersättas med två nya rekonstruerade portar som bättre skulle passa in till fastighetens ålder.


Det fanns ingen ritning att utgå ifrån när jag skulle ta fram mönstret så jag fick tolka det som gick att utläsa ifrån fotografiet.

Dekoren skars sedan ut direkt ur de massiva ekstycken som utgjorde dörröverstycke och fyllnadsspeglar. När de sedan var färdigskurna passades de in i ramverken och betsades innan den slutliga skyddslacken.