Träskuren text

Trtäskuren text i trädstam. Del av ett konstprojekt
Träskuren text på trästege
Gammal text som slipats och förgyllts om flera gånger återskapas här

Träskuren text kan skärars på två sätt, antingen genom att i trästycket skära ut bokstäver och siffror eller genom att skära dem i relief, d.v.s utanpåliggande.

Man kan skära text i valfritt typsnitt och välja om man vill lämna texten trären eller förgylla bokstäverna.

Den kraftiga skuggeffekten och kontrastskillnaden mellan ytved och ändträ i skurna bokstäver ger ett fantastiskt och tydligt uttryck.

Träbildhuggeri av text i ek
Återskapad text på namnskyltar till båt
Restaurerad namnskylt till båt. Återskapad text och omförgylld
Träbildhuggeri, skuren text på möbel, ett trevligt sätt att sätta en personlig prägel på en gåva
Träskuren text till gravkors i ek
Träskuren text, namnskylt till båt.