Träskuren port till Strandvägen 1

   

   

Strandvägen 1 - Landshypotek

Här har vi försökt att återskapa den ursprungliga utsmyckningen till en dubbelport på Strandvägen.

 
Utifrån bildmaterial av fastigheten från 1905 har man lyckats förstora upp en detaljbild av den aktuella porten. Bildmaterialet var förvisso inte fullt upplysande ifråga om dekorens utformning, men tillräckligt för att utifrån tidsperiod och omkringliggande byggnaders dekor arbeta fram ett realistiskt förslag.

Moddelering och justering av ornamentik på dörrbladen.

Utifrån detta moddelerades ornamentiken fram och sedan vidtog själva bildhuggeriarbetet.

De olika elementen i dekoren med sina frukter, blommor och ymnighetshorn är helt handskuren i ek. På grund av dess kraftiga djup var det inte möjligt att skära ut dem ur de olika delarna i portarnas ramverk utan de måste skäras i separata stucken och sedan limmas på dörrbladen.

Snidade festonger med frukter
Bildhuggeri av kartusch i ek.