Träskuren dekor till port, Strandvägen 3

Träskuren dekor i ek till återskapad port för Strandvägen 3.

Åter igen så hade fastighetens originalport bytts ut under andra hälften av 1900-talet och ersats med aluminiumport. Den nuvarande ägaren ville dock återskapa en port i originalanda och man hittade originalritningar för dörrens utformning. Dock fanns inte den skurna dekoren utritad utan där fick jag använda mig av övrig dekor på fastighetens fasad och inne i trapphuset som inspirationskälla.

Till vänster hur entrén såg ut med den gamla aluminiumporten och till höger hur den nya porten blev.