Handskurna Akroterion för Villa Diorama

Akroterion är ett dekorativt ornament som monteras på en plint och vilar på ett pediment, det trekantiga gavelkrönet på t.ex. en fasad, som bärs upp av en kolonnad.

Här designades akroterionerna för att passa ihop med den ursprungliga restaurerade fasadutsmyckningen. Ursprungligen har det funnits akroterioner på fasaden men under hänsynslösa förändringar av fastigheten under 1900-talet så har de försvunnit.

Dessa ornament handskars i ek och dränktes med linolja som ett extra impregnerande skydd innan de slutligen bemålades med linoljefärg.