Ombyggnation och träbildhuggerier till kyrkorgel

Spånga församling hade beställt en ny kyrkorgel från en orgelbyggare i Amerika. Man var dock tveksam till deras historiska kunskap om trtäskuren dekor och klassiska listverks utformning under den svenska barocken.
Så vad man gjorde var att beställa en så enkelt orgelhus som möjligt. Orgeln byggdes i ek med spegelfyllningar men utan vidare utsmyckning. Det kom sen an på oss på Stockholms Förgyllning att designa listverk och bildhuggerier som kunde stämma överrens med denna orgel som skulle passa in i en barock tidsanda.

Här ovan ses den anlända orgeln från USA som skulle kompletteras och göras om till en enkel barockorgel.

Lister i ek hyvlades upp och monterades rund spegelfyllningarna på orgelhuset. Listerna fästes med träplugg. Socklarna byttes ut och ersattes med nya listverk på orgel och orgelpall. Även krönet som beställts i en viss form var felaktigt och behövde avlägsnas och bytas ut mot en ny i barockform.
Dekoren i form av vinrankor och druvklasar skars ut i lind och förgylldes. Orgeln oljades med linolja och sedan förgylldes texten i orgelns krön med bladguld.