Nytillverkat skåp till Skansen - kopia av ett skåp från Skogaholms herrgård

Hand snickrat bokskåp till Tottieska Malmgården på Skansen

Detta var ett väldigt spännande uppdrag som vi gjorde åt Skansens kulturhistoriska avdelning.

Vi fick i uppdrag att tillverka en kopia på ett skåp från Skogaholms herrgårdsbyggnad som skulle placeras i det nyrestaurerade Tottieska Malmgården på Skansen.

 

Bokskåp till Skansens kulturhistoriska avdelning.


Skåpet skulle tillverkas exakt så som sin förlaga och på riktigt hantverksmässigt vis med handhyvlade limfogar, gradlister, handzinkor och träplugg. Sedan skulle skåpet målas upp i tidsenliga nyanser i Linoljefärg.
 

Första steget i möbeltillverkning är alltid att välja ut virket.

Första steget blev att ta en tur till virkesförsäljaren och välja ut det material skom skulle behövas. Tätvuxen och kvistfri furu.

Därefter påbörjades arbetet med att ta fram alla delar som tillslut skulle bilda det nya skåpet. Och nej, här skedde faktiskt sågning och grovhyvling med maskinell hjälp. Men då jag inte heller handsågat ned träden i skogen, kört ut dem med häst och sedan handkluvit stockarna och låtit dem torka något decenium så tyckte jag att detta moderniserade arbetet också var ok.
Framförallt så skyndade det på processen avsevärt och då slutbearbetningen skedde helt för hand skulle ändå inget av detta märkas i slutändan.

Virket är grovkapat och nu skall det klyvas upp i mindre bitar
Grovuppsågning av virket som ska bli till ett bokskåp
Den härliga lukten av handhyvlade träspån låg tät i lokalen
Spröjsade glasdörrar på handtillverkat bokskåp
Alla tappar och zinkor gjordes för hand

När det första grovarbetet var avslutat och det blev dags för själva skåpsbyggandet blev det dags att plocka fram handverktygen. Stämjärn och handhyvlar var det som gällde.

Alla delar handhyvlades till sina rätta dimensioner, zinkor och tapphål höggs ut med stämjärn. Tappförbanden låstes med träplugg, inga skruv eller spikar användes för detta skåp.

Och slutligen så penselströks alla delar med traditionell Linoljefärg.

Högskåp i furu med handsinkade och tappade sammanfogningar
Målning av skåpets alla delar med linoljefärg
Handzinkade lådsidor i furu
Alla tappar låses med träplugg
Traditionellt sammanfogade dörrblad och glasspröjs
Handgjort bokskåp med två stora lådor i underskåpet
Nytillverkat skåp i furu