Offentlig utsmyckning - ett konstprojekt av Elisabeth Henriksson

Ett konstprojekt tillsammans med Elisabeth Heriksson där jag försökt förverkliga hennes vision om vågformer i trä. Utfört för  ett omvårdnadsboende i Rödeby.

Elisabeths tanke med de vågformade massiva trädelar som kunde sammanfogas i olika klusterformationer visade sig bli till ett enormt omfattande arbete som löpte över en längre tid.

Ett slitsamt arbete att framställa alla träalster som behövdes för detta monumentala projekt som sedan övergick i en enorm tillfredställelse över att tillsammans se hur visionen växte till liv under monteringen.

Att alla vågdelar är individuellt gjorda för hand, i allt från tillskärningen av dem till Elisabeths hand målade ytor,  i vår moderna industrialliserade tid får nog betraktas som ganska ovanligt.
Men det är också av den anledningen som verket utstålar en så varm, inbjudande  och genuin känsla.
Man kan som betraktare inte ungå att fastna med blicken på de mjuka formerna som fascinerar och bjuder in händerna till beröring.