Offentlig utsmyckning - ett projekt av Maria Koolen Hellmin

Ett konstnärligt projekt för nybyggt Omvårdnadsboende i Bålsta.

Marias arbete omfattade flera inre utrymmen på olika avdelningar så väl som  verk utomhus i trädgården med fokus på olika material. Min medverkan rörde matsalen till en av de fyra avdelningarna, den avdelningen som hade trä som fokus.

Mitt jobb blev att ta fram en design som skulle rota träet i komunens historia och där inspirationen kom från de många runstenar i trakten.

Valet av trä föll på eken, ett kraftfullt och historiskt träslag som genom sin blotta struktur väcker nyfikenhet. Marias vision var ett mönster som var uppbrutet och utspritt under en större väggyta. En slags fragmentarisk kvarleva som skulle inbjuda till dagdrömmar och reflektion. Alla delar skars för hand och patinerades för att skapa en känsla av ålder och slitage, de skulle ha left ett rikt liv och förmedla detta till betraktaren. Vissa delar förgylldes med bladguld för att förhöja intrycket och öka nyfikenheten hos betraktarens ögon.