Restaurering av en I.Åkerblads spegel.

En underbar rokokospegel från Johan Åkerblads verkstad.

Denna pärla till spegel hade levt ett hårt liv och när den kom till oss var den i flera delar och nedtryckt i en flyttkartong.
Och inte nog med att den gått i bitar så var den helt omförgylld i slagmetall och bronserad utan hänsyn till sin ursprungliga förgyllning.

Det blev en lång resa från vrakhög till färdig pärla men steg ett var att limma ihop stommen och alla lösa dekordelar som medföljde, som tur var så fanns alla delar bevarade.

När spegeln var ihoplimmad så påbörjades det mödosamma arbetet att ta fram originalförgyllningen. Alla sekundära ytskikt måste försiktigt avlägsnas från originalytorna utan att dessa skadas mer än nödvändigt.


 

De flesta svensktillverkade rokokospeglar är byggda utifrån en träram med pålimmade kontursågade träplattor för överstycke respektive understycke. På dessa plattor limmades groft formade grundformar av papier maché som sedan grundades upp med många lager kritgrund. Denna grund graverades sedan för hand och det är det mönstret som vi ser under förgyllningen. Även denna spegel är tillverkad på detta sätt och på vissa partier hade den ursprungliga grunderingen över papier maché basen krossats i fallet.

Dessa partier grundades upp för att sedan graveras ihop med omgivande dekor.
Skadade ramglas ersattes och det ursprungliga droppgrundade mönstret ovanpå ramglasen återskapades.

Vid en restaurering måste man alltid säkerställa att det man återskapar blir så exakt överänsstämmande som möjligt med originalets ursprungsutförande. Det är ett viktigt ansvar gentemot såväl föremål, ägaren samt kulturhistorien. Utseendet på föremålet när det lämnar vår ateljé kommer att påverka hur man uppfattar dåtidens hantverk och formspråk. I detta fall finns den här exakta typen av spegel representerad så väl i spegellitteraturen som i vårt egna register. Vi har haft tre versioner av denna spegel inne i ateljén tidigare och den är väl dokumenterad. Detta gör att vi med säkerhet kan veta exakt hur den har sett ut och hur eventuella kompletteringar ska utföras för att det ska bli rätt.