Kungliga Injengörsvetenskaps-Akademiens Bankettsal

Förgyllning av listverk och ornament i Bankettsalen på IVA
Omförgyllt dörröverstycke i Bankettsalen

Förgyllningsarbete av IVAs  bankettsalar.

Ett omfattande restaurerings och förgyllningsarbete utfördes under flera år i olika omgångar av salarnas rikligt utsmyckade vägg- och takdekor.

Förgyllningsarbete på dörrparti
Förgyllda detaljer i stucktaken