Förgyllning

Förgyllare Charlotte Nilsson i färd med att förgylla en tavelram

Ett hantverk som går tillbaka flera tusentals år i mänsklighetens historia Den hantverksmässiga formen av förgyllning som vi utför än idag uppstod under medeltiden på 1200-talet och hantverket har i princip inte förändrats sedan dess.
Förgyllning är en ytbehandlingsform som fängslat människor allt sedan den uppstod ända fram till dags datum, en teknik som saknar motstycke...det finns färger och bronspulver som försöker efterlikna förgyllning men sanningen är att inget glimmar som just guld.

Förgyllare Charlotte Nilsson
Förgyllare Charlotte under förgyllning av en nytillverkad Gustaviansk spegellampett. (foto Mauro López)
Förgyllt skåp

Både vid restaurering och nytillverkning så följer vi dessa tidstypiska drag, allt för att följa originalet så långt som möjligt.    
Dels av respekt för föremålet
i sig som av respekt för framtiden, att bevara varje föremål utifrån dess
tidstypiska förutsättningar med reversibla material för att ej sänka vare sig
det ekonomiska som det kulturella värdet i föremålet.

Förgyllare - Bladguldet hanteras med en sk. läggarborste av eckorrhår

Kompetensen och det genuina kunnandet inom vårt hantverk är något vi arbetat länge för att uppnå och det är något som vi vill ska kännas och bestå när vi lämnar ifrån oss vårt arbete.
 
 
Vi värnar om dina föremål.

Förgyllning på glas. Portnummer, skyltar och konstverk.


Proceduren i förgyllningen är helt manuell, allt ifrån uppbyggnaden av grunderingen, slipning, påstrykning av poliment, påförandet av guldet, poleringen av guldet för att få fram den speciella glansen samt den slutliga patineringen.

Vad som har förändrats genom århundradena är de olika material som använts i de respektive stilepokerna, beroende på det mode som gällde, de lokala förutsättningarna från tiden samt de föremål som har förgyllts.


 

Förgyllning av fondvägg med bladguld
Förgyllning av fondvägg med bladguld

Det är inte bara ramar och speglar som kan förgyllas, tekniken kan med fördel användas till att förhöja ett hem med förgyllda fondväggar eller innertak. Portnummer på stenfasad eller glasytor är ett annat exempel på hur förgyllda detaljer kan förhöja intrycket.

Förgyllning av väggar, innertak samt utomhusförgyllning
Förgyllning av väggar, innertak samt utomhusförgyllning