Om företaget

  

   Stockholms Förgyllning & Bildhuggeri har startats av oss två;

Lotta som är förgyllare samt Christer, möbelsnickare och träbildhuggare.

 

 

   Detta efter att vi tagit över förgyllningsverksamheten av ett gammalt förgyllarföretag i Stockholm, ett företag där vi båda hade arbetat under många år.

Vi har båda en lång utbildning och yrkeserfarenhet bakom oss innom respektive yrke, både från Sverige och Italien.

En erfarenhet sprungen ur ett genuint intresse för vårt hantverk,

vår livsstil.

 

  

   Vår strävan är att föra hantverket vidare, bevara dess tradition och samtidigt använda de gamla beprövade kunskaperna och föra in det i nya sammanhang.

 

 

 

 

 

 

 

Träbildhuggeri - Bildhuggare Christer

 

 

 

Förgyllare Lotta - Förgyllning med bladguld på ovala gustavianska spegellampetter.
Nytillverkad tavelram - Spansk barockmodell (ca 1680-tal) med träskuren och i bladguld förgylld stiliserad bladornamentik samt målad sköldpaddsimitation
Nytillverkad tavelram - Spansk barockmodell (ca 1680-tal) med träskuren och i bladguld förgylld stiliserad bladornamentik samt målad sköldpaddsimitation

Träbildhuggeri Träskuren maskaron, egen design efter antik modell. Italiensk renässans. 1500-tal 1600-tal.

Stockholms Förgyllning & Bildhuggeri