Träskurna fruktfestonger och kartuscher

 

   Här har vi försökt att återskapa den ursprungliga utsmyckningen till en dubbelport på Strandvägen.

 

   Utifrån bildmaterial av fastigheten 1905 har man lyckats förstora upp en detaljbild av den aktuella porten. Bildmaterialet var förvisso inte fullt upplysande ifråga om dekorens utformning, men tillräckligt för att utifrån tidsperiod och omkringliggande byggnaders dekor arbeta fram ett förslag.

 

   Utifrån detta moddelerades ornamentiken fram och sedan vidtog själva bildhuggeriarbetet.

Dekoren med sina frukter, blommor och ymnighetshorn är helt handskuren i ek och sedan monterad på dörrbladen för att därefter ha behandlats med pigmenterad olja.

Strandvägen 1 - Landshypotek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snidade festonger med frukter
Bildhuggeri av kartusch i ek.
Moddelering och justering av ornamentik på dörrbladen.
Färdigskuren fruktfestong i ek