Träskuren och förgylld Gustaviansk rosett med krans.


   Nytillverkat Gustavianskt dörröverstycke efter ett befintligt original.


  Kunden hade i sin fastighet funnit de gamla nedmonterade gustavianska ornamenten som tidigare prytt träspeglarna i salarnas dörröverstycken. Dock saknades ett utav ornamenten och det blev vår uppgift att återskapa den saknade rosetten med bladkrans. Den bestod av en bandrosett som är knuten runt en blom och blad krans med nedhängande festonger. Den är uppgrunderad med tunna lager kritgrund och förgylld helt i slagmetall.

  Reproduktionen skars i lind efter originalets storlek och form, därefter förgylldes det på samma sätt för att slutligen patineras in i exakt rätt ton och slitage.Träbildhuggeri - Gustavianskt dörröverstycke under tillskärning

Gustavianskt dörröverstycke - Kopia och original
Gustavianskt dörröverstycke monterat på plats
Träbildhuggeri - Detalj av ros och bladkrans
Träbildhuggeri - Detalj av rosett och krans
Förgylld och patinerad rosett- Detalj av den färdiga reproduktionen.