Ramar - inte bara ett skydd

 

   Ramar har används i många århundraden för att omgärda måleri.

Men vilken funktion har de, är de bara ett omringande skydd för en ömtålig duk eller bräcklig panå?  

 

 

 

   Nej, ramens betydelse är så oerhört mycket mer än så. Ramens uppgift är att framhäva måleriet, lyfta fram motivet, ta upp och belysa färgerna och djupet i tavlan. En korrekt inramning ska samverka med målningen och göra dess karraktär rättvisa, utan att för den delen ta över och konkurrera med måleriet.

   De ska bilda en enhet, en enhet som avgörs av känslan i penseldragen hos konstnären, färgskalan, motivet samt tidsepoken den är målad i.

 

 

    All tillverkning görs av oss själva, från det att modell och storlek av ram bestämts tillsammans med kunden, hyvlar vi upp profilen från noga utvalt virke, detta görs både med hjälp av maskiner och för hand. Därefter skärs eventuell dekor ut ur trä- ämnet eller av ett separat stycke och monteras sedan på ramstommen.

   Slutligen sammanfogas ramen på ett traditionsenligt sätt.

 

   Gerade med slits, med svalstjärt eller halft i halft, allt

beroende på typ av ram. 

   Nu är stommen klar och det är dags för ytbehandlingen att ta vid.

 

 

Galleri över några av våra nytillverkade tavelramar

Jugendram, modell J.A.G. Acke
12 st tavelramar i slagmetall till regentlängd.
Dekormålad ram till kopparstick av Jerusalem
Svart och förgylld ram, modell stjärna.
Italiensk renässansram målad och förgylld
Holländsk barockram med förgylld text
Ädelträram med droppgrundat mönster.
Förgylld rokokoram
Italiensk krucifix ram
Silver ram, Graverat mönster i grunderingen och förgylld i polerat silver.
Tavelram, målad och förgylld. Italiensk barockmodell.
Fransk barockram
Svartmålad och förgylld ram, modell Prins Eugen.
Italiensk målad och förgylld barockram
Träskuren ram, förgylld i matt och blankt guld.
Bonad barockram med träskuren och förgylld inkant
Barockram med förgylld inkant.
Förgylld tavelram, bladguld och slagmetall.
Förgylld sekelskiftsram sk Zorn ram
Målad tavelram med droppgrundat reliefmönster.

   Vi tror inte att en ram kan värderas utifrån en procentsats av målningens värde utan betraktar den utifrån konstverkets förutsättningar, vad den behöver för att komma till sin rätt, att verkligen utstråla sitt sanna värde.

 

   Detta tillsammans med dina önskemål blir riktlinjer inför skapandet av ramen, vi strävar efter att du ska bli en nöjd ägare av ett konstföremål, en morgondagens antikvitet, något som är tidslöst och gör rätt för sitt värde.

 

   Vi erbjuder med vår kompetens skräddarsydda ramar till våra kunders målningar, ramar som tillverkas individuellt för varje tavla, anpassade för att på bästa sätt harmoniera och göra rättvisa åt måleriet. Vare sig det är måleri från 1600-talets Italien eller om det är modern konst från Sverige så förtjänar dina konstverk en korrekt, harmonisk och vacker ram.