Italiensk krucifix ram

 

Rokokoram vars antika förlaga härrör från norra italien.

Träskuren stomme med gravyr i grunderingen. Förgylld i matt och blankt bladguld.

Kristusfigur gjuten i tenn på ett kors i Jackaranda.

 

Ramen kan naturligtvis också tillverkas som spegel eller spegellampett.

Förgylld ram - Träskuren och förgylld nytillverkning.
Bildhuggeri - Moln med solstrålar i krönet
Förgyllning - förgylld ram med bladguld i matt och polerat utförande.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Träbildhuggeri, skuren ram i lind efter antik förlaga. Italiensk rokoko.

 

 

  

 

 

 

 

Förgyllning - Här ser man hur topparna och de släta delarna har polerats medan de lägre partierna är matta för att skapa en större kontrast.