Gustaviansk spegel, kopia av J.Åkerblads modell

   Nytillverkad kopia av en Gustaviansk spegel. Originalet är utförd av Johan Åkerblad (stämplad I.Å),

spegelfabrikör under andra hälften av 1700-talet.

 

   Stommen är helt träskuren efter förlaga och sedan förgylld i matt och blankt guld.

Spegel Nytillverkad i gustaviansk stil. Förlaga stämplad I.Åkerblad.
Spegel - detalj av träskuret överstycke
Bildhuggeri - detalj av understycke på gustaviansk spegel
Förgyllning av spegeln