Förgylld maskaron, efter Italienska renässansmodeller. Water gilded mascaron, made after Italian Renaissance models. Mascarone dorato