Trofésköld i Empirestil

Träskuren trofésköld i Empirestil
Detaljbild av hjälm, svärd och lagerblad
Detalj av svärdet på skölden
Bildhuggeri - trofésköld
Trofésköldens bakskärning