Wood carving

Ett gammalt hantverk som har utövats i århundraden, ett yrke som fortfarande idag utförs på samma sätt, med samma sorts verktyg, material och metoder.

 

 

Allt träbildhuggeri hos oss utförs för hand med traditionella handverktyg, så som skölpar och mejslar i olika storlekar och former.

 

 

 

Materialet som används vid skärningen är Lind, Furu, Ek, Valnöt osv, beroende på vilket objekt som skall skäras. Vid restaurering görs ofta kompletteringarna i samma material som originalet, allt för att bevara känslan och autenciteten i föremålet.

Detsamma gäller vid nytillverkning av föremål i antik stil då vi använder oss av tidstypiskt material beroende på stilepok och ursprungsland.

 

 

 

Efter att ornamenten har skurits ut så går de vidare till nästa steg i prosessen. Antingen så bonas eller bemålas de eller så är det dags för grundering innan förgyllningen...

 

 

Bildhuggeri - All träskärning sker för hand med bildhuggarjärn.
Träbildhuggeri - Italiensk renässansram under tillverkning.
Bildhuggeri, rund träskuren renässansram innan förgyllning. Dekor med frukter och blad i mitten omgivet av pärlstav akantusblad och en inkant med äggstav.
Träbildhuggeri Adelsvapen - två stycken spegelvända vapensköldar
Träskuren örn i Lind
Handskuren träsköld med romersk hjälm och svärd