Restoration of antique gilded objects

 

 

 

   Vi som företag har en specialkompetens inom just restaurering och konservering av förgyllda föremål,
något som skiljer oss från många andra förgyllare.
Denna kompetens har byggts upp genom många år av studier och yrkeserfarenhet, just genom att vi har jobbat med
och studerat en stor mängd antikviteter vet vi hur de ska behandlas.

Restaurerad spegel - efter funnet bildmaterial av en identisk ram kunde detta objekt helt återställas till sitt ursprungliga skick.
Restaurerad rokokospegel från Johan Åkerblad
Troféram barock, konserverad och restaurerad.

   Det är en nisch som kräver kunskap, en kunskap som är till för att rädda och bevara ditt föremål.

 

   Att återställa ett skadat och oanvändbart föremål som tex. en spegel som fallit i golvet med

trasigt glas och sönderslagen ram som följd!

Förgyllningen flagnar från trästommen och ornament har lossnat!

Går den att rädda?

 

Självklart kan vi rädda den!
Vi har kunnandet och kompetensen att återställa ditt föremål till sitt vackra och ursprungliga skick,
vi vet hur den har sett ut och kan rädda ditt föremål, åter göra den användbar och till
en prydnad i ditt hem och efterföljande generationer.

 

Kom in till oss så hjälper vi dig med ditt skadade föremål.