Gilding

   Ett hantverk som går tillbaka till det gamla Egypten, och som knappt har förändrats sedan dess. En ytbehandlings typ som fängslat människor allt sedan den uppstod ända fram till dags datum, en teknik som saknar motstycke...det finns färger och bronspulver men inget glimmar som just guld.

 

Förgyllning - patinering av nytillverkad renässansram

   Proceduren i förgyllningen är helt manuell, allt ifrån uppbyggnaden av grunderingen, slipning, påstrykning av poliment, påförandet av guldet, poleringen av detsamma samt den slutliga patineringen.

   Vad som har förändrats genom århundradena är de olika material som använts i de respektive stilepokerna, beroende på det mode som gällde samt förutsättningarna från tiden.

 

 

   Både vid restaurering och nytillverkning så följer vi dessa tidstypiska drag,

 allt för att följa originalet så långt som möjligt. Dels av respekt för föremålet

i sig som av respekt för framtiden, att bevara varje föremål utifrån dess

tidstypiska förutsättningar med reversibla material för att ej sänka vare sig

det ekonomiska som det kulturella värdet i föremålet.

 

 

 

   Kompetensen och det genuina kunnandet inom vårt hantverk är något vi arbetat länge

för att uppnå och det är något som vi vill ska kännas och bestå när vi lämnar ifrån oss

vårt arbete.

 

 

Vi värnar om dina föremål.