En stor rubrik.

Förgyllning av listverk och ornament i Bankettsalen på IVA
Omförgyllt dörröverstycke i Bankettsalen
Förgyllningsarbete på dörrparti
Förgyllda detaljer i stucktaken