Träskuret heraldiskt vapen
Vapensköld bestående av sköld, tunnhjälm med krona för uradel, hjälmtäcke samt hjälmprydnad.
Bildhuggeri, underskärning innan de överflikade bladen limmas på.
Bildhuggeri, de överlappande bladen är på plats och tillskurna.
Träbildhuggeri av ett heraldiskt adelsvapen
Detaljbild av den träskurna hjälmen med hjälmprydnad